Reklamacja i zwroty

Łatwy zwroty towaru

  1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru i odesłania go (na własny koszt) w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Wymagane jest odesłanie towaru w jego oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.
  2. Zwrotowi nie podlega towar, w którym, w wyniku ingerencji Użytkownika, zostały dokonane jakiekolwiek zmiany.
  3. Zwrot towaru w przypadku odstąpienia od zrealizowanej umowy musi nastąpić przed upływem tygodnia od realizacji prawa do odstąpienia.
  4. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od odebrania przez Usługodawcę odesłanego towaru. Strony mogą uzgodnić drogą telefoniczną lub e-mailową wymianę towaru na inny.

Reklamacja towaru

Treść reklamacji

reklamacja i zwrot towaru