Dostawa GRATIS!

Na terenie całego kraju

2 lata gwarancji

Na wszystkie produkty

Zwrot do 30 dni

Dla Twojej wygody

Zapytaj o produkt

zapytaj o produkt ikonka

+48 500 217 233

Opis

Opis produktu

Uniwersalny koncept gastronomiczny przeznaczony m.in. dla wielbicieli kuchni włoskiej. Witrynki chłodnicze i grzewcze pozwalające na ekspozycję produktów, zarówno tych które są przeznaczone bezpośrednio dla klienta, jak i tych które będą jeszcze wymagały podgrzania. Stół z płytą granitową na przygotowanie świeżej bruschetty lub pizzy. Szeroki blat roboczy w tylnej części pozwala umieścić na nim dowolne urządzenia grzewcze jak np. piec do pizzy, opiekacz, naleśnikarka itd. w zależności od serwowanego menu w lokalu. Możliwość dołożenia okapu wentylacyjnego nad zastosowanymi urządzeniami. W koncepcie wykorzystano wybrane produkty firmy Dora Metal.

Zalety konceptu

» Możliwość dowolnej konfiguracji lady czy doboru urządzeń.
» Wysokiej jakości komponenty.
» Design i funkcjonalność.
» Wielofunkcyjność zastosowanych urządzeń.
» Możliwość wyboru koloru zabudowy i umieszczenia logo.
» Korpusy meblowe wykonane ze stali nierdzewnej.

Pliki do pobrania

Dostawa GRATIS!

Na terenie całego kraju

2 lata gwarancji

Na wszystkie produkty

Zwrot do 30 dni

Dla Twojej wygody

Zapytaj o produkt

zapytaj o produkt ikonka

+48 500 217 233

Opis

Product description

Universal gastronomic concept designed for Italian cuisine enthusiasts. Cooling and heating display cabinets allow you to display products, both those that are designed directly for the customer and those that will still need to be heated. Table with granite plate for preparing fresh bruschetta or pizza. Wide worktop in the back part allows you to place on it any heating devices such as pizza oven, toaster, pancake, etc., depending on the menu served in the restaurant. Possibility of adding a ventilation hood over the devices used. The concept uses selected products from Dora Metal.

Advantages of the concept

„Possibility of any configuration of the counter or selection of devices.
„High quality components.
” Design and functionality.
” Multifunctionality of the devices used.
” Possibility of choosing the colour of the built-in and placing the logo.
” Furniture bodies made of stainless steel.

Files to download